Refund policy

  1. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  2. 2.Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (als bedoeld in art. 6:230p sub f onder 2 en onder 3 Burgerlijk Wetboek) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat voor dergelijke Producten uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.